& Валута:
/ BGN
Валута
  • USD
  • EUR
  • BGN
0
& Валута:
/ BGN
Валута
  • USD
  • EUR
  • BGN
  •      

Фирма „ПИЙС ОФ АРТ“ ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова

Дата: 2021-09-01

                                                       

Фирма „ПИЙС ОФ АРТ“ ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова
помощ № BG16RFOP002-2.101-0143 по проект „Подкрепа чрез оборотен капитал за
МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки”. Договорът е по процедура
BG16RFOP002-2.101 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от
временните противоепидемични мерки II” и е финансиран от Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Целта на проекта е осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в
Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните
противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия от
пандемията COVID-19.
Обща стойност на проекта е 2 772,15 лв.
Проектът стартира на 09.07.2021г. и е с продължителност 3 месеца.